Bong Hong Dang Me Thien Quoc

VINCENT PETTY, PHÓ TẾ VĨNH VIỄN PHỤC VỤ GIÁO HỘI


Soeur Jean Berchmans Minh Nguyệt


Ngày 3-1-1996, phó tế vĩnh viễn Vincent Petty, nhắm mắt từ giã cõi đời tại làng Cauterets, vùng Pyrénée, gần trung tâm thánh mẫu Lộ Đức. Phó tế ra đi để lại niềm thương tiếc cho những ai hân hạnh quen biết thầy. Trong 6 năm (1979-1995), thầy giữ nhiệm vụ trưởng ban nghi lễ tại đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Ngoài ra thầy phục vụ các tín hữu hành hương nói tiếng Anh nơi trường ‘‘Thực Tập đón tiếp khách Hành Hương” tại Trung Tâm Thánh Mẫu.

Thầy Vincent Petty sinh năm 1918 tại Luân Đôn, trong gia đình Công Giáo thật đạo đức. Phó tế mang dòng máu Anh tinh tuyền: thầy hãnh diện là con dân của nữ hoàng Anh quốc. Bên cạnh đó thầy còn niềm hãnh diện khác cao sang hơn: thuộc về Giáo Hội Công Giáo Roma, duy-nhất, thánh-thiện và tông-truyền.

Ngay thời xuân trẻ, Vincent đã nghe tiếng Chúa gọi và gia nhập Dòng Ba Phanxicô. Vincent theo sát gót vị thánh tổ trong tinh thần đơn sơ và nghèo khó. Anh mong muốn phục vụ THIÊN CHÚA và Giáo Hội trong thiên chức Linh Mục. Nhưng hoàn cảnh gia đình không cho phép. Vì thân phụ qua đời sớm, Vincent phải thay Cha phụng dưỡng Mẹ đau ốm và tàn tật.

Ngày 27-2-1977, Vincent thực hiện một phần ước nguyện. Anh lãnh chức phó tế vĩnh viễn tại Vienne, bên Pháp. Ban đầu thầy phó tế Vincent phục vụ trong tư cách là giáo dân trợ tá Cha Sở tại giáo xứ Avellard, rồi tại nhà thờ chính tòa Thánh Maurice. Trong nhiều năm, thầy thi hành các công tác khác nhau như trợ tá và huấn luyện.

Tận thâm tâm, thầy vẫn ao ước được phục vụ tại Vùng Đất Đức Mẹ. Với sự đồng ý của Đức Cha Mondésert, Giám Mục Vienne và Đức Cha Donzé, Giám Mục Lộ Đức và Tarbes, thầy thuyên chuyển về Lộ Đức. Ngày 15-8-1979, thầy chính thức gia nhập đoàn tuyên úy của Đền Thánh Đức Mẹ. Năm 1979 kỷ niệm 100 năm qua đời của thánh nữ Bernadette Soubirous (1844-1879). Tại Trung Tâm Thánh Mẫu, thầy kiêm thêm nhiệm vụ trưởng ban nghi lễ. Thầy đem hết nhiệt tâm và khả năng ra phục vụ. Thầy hội nhập vào đời sống huynh đệ của đoàn tuyên úy và giáo dân thiện nguyện phục vụ tại đền thánh.

Mặc dầu vẫn nuôi ước mộng trở thành Linh Mục, thầy khiêm tốn thi hành chức vụ phó tế vĩnh viễn. Đối với thầy, phó tế đồng nghĩa với tôi tớ, người phục vụ. Trong bất cứ công tác nào, thầy luôn chu toàn cách vui vẻ: từ việc tiếp đón tín hữu - đặc biệt các nhóm nói tiếng Anh - đến việc thông ngôn, thông dịch, hướng dẫn và điều động các nhóm hành hương. Mọi người quý mến và ghi ơn thầy.

Người ta còn nhớ cách thức thầy Vincent tiếp đón và hướng dẫn tín hữu Anh giáo viếng thăm Lộ Đức. Anh Giáo mang nặng thành kiến về lòng sùng kính Trinh Nữ Rất Thánh MARIA của Công Giáo. Đối với Anh giáo thì việc sùng kính này là tình cảm ướt át, bệnh hoạn. Thế nhưng khi đến Lộ Đức, các tín hữu Anh giáo ngỡ ngàng khám phá ra: Lộ Đức giúp trở về nguồn gốc chân chính của Kitô Giáo. Lộ Đức giúp tín hữu Kitô hiểu biết, yêu mến và sống sứ điệp Tin Mừng cách dễ dàng và sâu xa hơn!

Thầy phó tế Vincent Petty từng là quân nhân trong thời thế chiến thứ hai 1939-1945. Năm 1942, binh sĩ Petty bị quân Đức quốc xã bắt và tống giam tại Saint Denys rồi tại Vittel. Trong thời gian này, chàng lính Anh Petty rất khâm phục tinh thần yêu nước cao độ của quân kháng chiến Pháp, cương quyết chống lại sức xâm lăng của quân Đức. Đặc biệt, chàng ghi nhớ lòng tha thứ anh hùng của một tín hữu Công Giáo người Pháp, bác sĩ Lagardère. Ngày 24-12-1943, Francois Lagardère, kháng chiến quân trẻ tuổi bị đức quốc xã hành quyết tại Lộ Đức. Ngày hôm sau, khi nhóm đức quốc xã bị thương trong vụ phục kích của quân kháng chiến Pháp thì bác sĩ Lagardère - thân phụ chàng Francois - đã ra tay chăm sóc những kẻ giết chết con trai mình hôm trước. Đúng là nghĩa cử anh hùng của lòng tha thứ theo tinh thần Kitô Giáo!

(”Lourdes Magazine”, n.60, Marzo+Aprile/1997, trang 29-31).


Bấm vào đây trở về “Bông Hồng Dâng Mẹ Thiên Quốc”

Trang chủ