ẢNH THÁNH 800x600 Hình Nền Màng Ảnh Vi Tính

Trang nhà Bình Cang xin hân hạnh gởi đến quý vị những Ảnh Thánh cỡ 800x600 để làm hình nền (Background) cho máy vi tính của quý vị.

Trước hết, xin quý vị bấm vào Ảnh Thánh nhỏ mà quý vị chọn, sau đó sẽ xuất hiện một Ảnh Thánh lớn 800x600. Quý vị bấm nút chuộc bên phải (Right click) sẽ xuất hiện một màng hình nhỏ rồi quý vị bấm vào "Set as Background" hoặc "Set as Wallpaper"