Album Hình Giáo Xứ BÌNH CANG


213. Thánh lễ Tạ Ơn Tân LM P.X Phan Huy Thoại

212. Viếng ĐC Giuse V D Thống & ĐÔ Phê Rô N Q Sách

211.Thánh Lễ an táng Đức Cha Phaolo 18.2.2017

210. Thánh lễ cầu cho ĐC Phaolo 17h 17.2.2017

209. Thánh Gia Canh Thức GS 2016

208. Thánh Gia mùng 1 tết 2017

207. GXBC Lễ Mã Thánh mùng 2 tết 2017

206.Thánh lễ tẩm liệm Đức cha PhaoLô

205. Thánh lễ cầu cho ĐC Phao lô của Giáo hạt NT

204. Thánh Gia Canh Thức GS 2016

203. Mung Tan GM Hung Vi

202. GXBC Kieu Man Coi 2016

201. Thanh Gia BM CD Teresa Thanh Gia VT

200. Thanh Gia Trung Thu 2016

199. GXBC Bong da 2016

198. An tang cha P.X Xuan Thu

197. Thanh Gia CBMCG Mung BM Monica

196. Mung Kim Khanh Di Ba

195. Thanh le Khan & Ta on Kim Khanh dong KTBC

194. GXBC Le Cai Tang cha Luy Le Van Sinh 3

193. GXBC Cau le Cha Luy Le Van Sinh

192. GXBC Cai Tang Cha Luy Le Van Sinh

191. HDGX BC Mung Bon Mang 2016

190. GXBC Them suc 2016

189. Rua toi chau Bao Anh

188. GXBC BM Phan Sinh & GH Phê Rô

187. GPNT Hanh Huong Me Nhan Lanh

186. GP NT Kieu Thanh The

185. BM CD Dominico BC

184. GXBC GL Xo So Le Phuc Sinh 2016

183. HDGX & Hoi Tuong Ai BC vieng ba Maria

182. Giao Hat NT - Me Nhan Lanh

181. HDGX Tinh Tam-Hanh Huong Me Nhan Lanh

180. GXBC Ma Thanh mồng 2 tết Bính Thân

179. Thanh Gia Mong 1 Tet 2016

178. Thanh gia Lien hoan BM 2015

177. Thanh Gia BM 27.12.2015

176.GXBC Mung DC Vi

175. Cung Hiến Nhà Thờ Khánh Vĩnh & Mẹ Nhân Lành

174. GXBC CD Chu Thanh 2015

173. GXBC CK Da Banh & Xo so

172.GXBC BM ca đoàn Chư Thánh 1.11.2016

171. GXBC Da banh & Xo so Mung BM Man Coi 2016

170. GXBC Le Ta On BM Man Coi 2016

Tất cả những Album hình dưới đây xin quý vị COPY đường LINK để xem- Cám ơn

169. BM GLV Binh Cang & Thanh Gia tap hat https://goo.gl/photos/tMvgPSBmYABRGXJN8

168. GX Bình Cang & GX Phước Hải Giao lưu https://goo.gl/photos/ukaQoxZiKUiMNrk49

167. GXBC Le Ta On BM 2015 https://goo.gl/photos/6KSuM5xd7Agn9Xdx5

166. GXBC Kieu Duc Me Man Coi 2015 https://goo.gl/photos/vW9cpbRFw5jJWwHn7

165. Thanh Gia ca doan Teresa BM 2015 https://goo.gl/photos/5DA8TWyGhwNxT1U89

164.Thanh Gia & Tran Gia Trang, Lan2015 https://goo.gl/photos/NVPYv94nbQwkV3cKA

163. GXBC Giai Bong da 2015 https://goo.gl/photos/yRcyZBTAeVT6pV6R9

162. GXBC An tang Cha Phero Nguyen Dinh Phong https://goo.gl/photos/57sVk5e2UH6uKsGT6

161. Thanh Gia BM CBMCG https://goo.gl/photos/dZeZnqokzKBkJcZn9

160. GXBC HDGX mung BM 31.7.2015 https://goo.gl/photos/s7dGxLi4xT1pXzVG8

159. GXBC Mung Le Phero & Phao Lo 2015 https://goo.gl/photos/JkJhy93tWuWaPaPi6

158. GXBC CD Daminh Savio 29.6 https://goo.gl/photos/HtsBVeRZoCm66vw9A

157. GX Phuoc hai Ky niem 55 nam https://goo.gl/photos/YsPsbH3AK1n4rdYM8

156. GHNT Kieu Duc Me La Vang https://goo.gl/photos/GPruzNJn1EUJ2nYu8

155. Sr. Doan Phuong ( H Dung ) Khan Dong https://goo.gl/photos/71Kk3EsaL6ZraKVa6

154. GXBC CD Daminh Savio lien hoan https://goo.gl/photos/jWLgfaNewkPWcot87

153. GXBC Mung bon mang Ca doan DaMinh Savio https://goo.gl/photos/cxVL8uKKcKwu4V3X8

152. Dam tang ba Anna ( Ma Gioan ) https://goo.gl/photos/ibHUbokbBCqkTPJ27

151. GXBC GL Xo So Le Phuc Sinh https://goo.gl/photos/JdNXQGhcgnR2zHJJA

150. Thanh Gia Le Phuc Sinh (Sang) 2015 https://goo.gl/photos/JhVCyKZdqEVabN8A8

149. Thanh Gia Le Phuc Sinh 2015 https://goo.gl/photos/AmHKmwbDfMnwCzqi7

148.Giao luu ca doan mung 40 nam Cha N.B.An https://goo.gl/photos/4muUhqfvkxfNewSz9

147. Thanh Gia mung Giuse 2015 https://goo.gl/photos/DAu3N5c4pEiY21Jr5

146 Mung BM&40 nam LM Giuse Nguyen Binh An https://goo.gl/photos/te6q3jZPDSkermKT6

145. HDGX NT Mung BM DC Giuse https://goo.gl/photos/3roz1BVoHwTiLRvQ6

144. GX Binh Cang Mong 2 Tet At Mui https://goo.gl/photos/AisEB7vJjhTRc9sT7

143. Thanh Gia Mong 1 tet At mui https://goo.gl/photos/M9UBC3x7o2iGNDXbA

142. GXBC XD Nghia trang HC 3 https://goo.gl/photos/68ChVXbbsd9xNZKJA

141. GXBC Mung BM Cha QX Anton N C Nam https://goo.gl/photos/EjXtoYLtHFgVGWyM6

140. GXBC XD Nghia trang Hon chuong 2 https://goo.gl/photos/FPLMKmQMCv26ZdNW8

139. Thanh Gia lien hoan BM 2014 https://goo.gl/photos/VmA5mU9gzzTvC4th9

138. Thanh Gia Bon Mang 2014 https://goo.gl/photos/BD2Jyf4ziBzgcDtb7

137. GXBC Văn nghệ 25.12.14 https://goo.gl/photos/o4C3sWBdCpJu6FJL6

136. Thanh Gia Le GS 24.12.14 https://goo.gl/photos/LSy4fNBZDSC2LbHa9

135. Thanh Gia & Lasan BC 24.12.14 https://goo.gl/photos/pZvNzU4fPXqSBTon6

134. GXBC 4 Tan LM dang le Ta On https://goo.gl/photos/aY6VSjiPCbw1Ga9g8

133. GXBC Cac Thanh Tu Dao VN - BM GLV https://goo.gl/photos/YyHYzskPrMoJJa16A

132. GXBC XD Nghia Trang H.Chuông https://goo.gl/photos/VHX9PRmYCiJ7FvCf6

131. GXBC Xo So & Lien hoan 2014 https://goo.gl/photos/wRtKbNyWz1MAowk2A

130. GXBC Le BM Man Coi 2014 https://goo.gl/photos/WnM2PVjvNVyKjmQR6

129.Thanh Gia Trung Thu 2014 https://goo.gl/photos/o9ArbLxtcMfvMBjn9

128. GXBC Le & Kieu Me Man Coi 2014 https://goo.gl/photos/QLqhLvQKnHG4fcrN9

127. GXBC Chung Ket Da banh 2014 https://goo.gl/photos/2rXunepKBDNKdYra7

126.GXBC Bong Da ban ket https://goo.gl/photos/4w2ZBu2ukTUiGNUT7

125. GXBC Bong Da 2014 https://goo.gl/photos/deBpE7WQ8kHnxcgx6

124. Lasan BC Mung Fr Nghia & Fr Bao https://goo.gl/photos/Ta1HUWJC6qJND6Jc6

123. GXBC&Thanh Gia trong cay nghia trang https://goo.gl/photos/B5pdjeDzJYtX34EDA

122. GXBC Lien hoan BM 2014 https://goo.gl/photos/5UY1P2T9V93J4QbV7

121. GXBC HDGX Mung bon mang 2014 https://goo.gl/photos/y4iUmZKgNYw9Ke7T9

120. GXBC DGM Ve Them Suc 2014 https://goo.gl/photos/5UTATkSFys7HKgDK8

119. GXBC Mung 60 Phan Sinh Binh Cang https://goo.gl/photos/jsFzCYhvjftzXHwD7

118. Cha N C Phu https://goo.gl/photos/R9X62VLYotN98CVR8

118. GH Nha Trang Kieu DM La Vang https://goo.gl/photos/mNecA4Ruem5p6F3n9

117. Thanh Gia Be Mac Thang Hoa 2014 https://goo.gl/photos/37DVSMFosjje75YJ6

116. Thanh Gioan Lasan - Bon Mang Cac Nha Giao https://goo.gl/photos/EmwGDqC22Bc9g1rj7

115. Thanh Gia Dang Hoa Duc Me 2014 https://goo.gl/photos/enZBjZw7YTrx2Biz8

114. GX Binh Cang BGL Vui choi xo so 2014 https://goo.gl/photos/3L5PhszATTx7PJV89

113. GX Binh Cang Mung le Phuc Sinh https://goo.gl/photos/n5oPMbdkWEkWXru18

112. GX Thanh Gia VT CN Phuc Sinh https://goo.gl/photos/2Uz8B1t7Nyy7GQqd6

111.GX Thanh Gia VT Le Vong Phuc Sinh https://goo.gl/photos/Jx7BUAhJXLCWyJMG6

110. GX Thanh Gia VT Thu 6 Tuan Thanh https://goo.gl/photos/PXw7qXxVnKkxLohM7

109. GX Thanh Gia VT Thu 5 Tuam Thanh https://goo.gl/photos/Wxf71MJmRqUZ9JQQA

108. GX Binh Cang Hoi Tuong Ai https://goo.gl/photos/HfNGCQtifxe5VZDZ6

107. GX Thanh Gia Le La 2014 https://goo.gl/photos/3G5gtvCJdjknjHuu9

106. GX Binh Cang & Thanh Gia lam dep MT Hon Chuong https://goo.gl/photos/PhL27gfCMhbDuH5A8

105. Mung BM Cha Giuse Nguyen Binh An https://goo.gl/photos/xQTKFKfDxPzrChDF9

104. Thanh Gia Mung BM Giuse 19.3.14 https://goo.gl/photos/2gqJRDTfyFRfNDSD9

103. Thanh Gia Le chieu CN 9.3.14 https://goo.gl/photos/4NbCbFxWcGMWkbu4A

102. Thanh Gia Giao luu CD Thanh Gia& Hoa Tan https://goo.gl/photos/MfgwyrDDGUj1azL68

101. Tran Gia Trang mong 2 tet Giap Ngo https://goo.gl/photos/Ao9mrKk3YPDjjf4P8

100. Thanh Gia Mong 1 Tet Giap Ngo https://goo.gl/photos/YN9RdFMSF4qSGp7Q8

99. Thanh Gia Mong 1 Tet Giap Ngo https://goo.gl/photos/qveK9ZufdJdSv19G6

98. Thanh Gia Le chieu Chu Nhat 12.1 https://goo.gl/photos/PLBtbtQYSpJtNHjk7

97. Thanh Gia le Dau nam 1.1.2014 https://goo.gl/photos/62tHw5y7hMmru8Nb8

96. Thanh Gia Lien hoan ky niem 40 nam https://goo.gl/photos/sBm5x15Dnqxwv8cs9

95. Thanh Gia chau & ky niem 40 nam n https://goo.gl/photos/CXJVj6QoPyFpEjdW8

94. Thanh Gia Le Giang Sinh https://goo.gl/photos/RbKRJ7FktQueAMvz5

93. Thanh Gia.Canh Thuc&Vong Giang Sinh https://goo.gl/photos/BL6cg4f7gPdJWhHW9

92. Thanh Gia Lam phep P.Thanh &Giuse https://goo.gl/photos/9ur8T55yqe7NtkJDA

91. Thanh Gia https://goo.gl/photos/9BYsD9EUG8V1pytMA

90. Thanh Ca Giang Sinh 2013 tai Binh Cang https://goo.gl/photos/oBagDCjJguejmhre7

89. GD Vinh Son Hoi Thi https://goo.gl/photos/cQ1BhZoZ4MTtCyc96

88. Ca Doan BC Lien hoan https://goo.gl/photos/H6hCu823BupyTtgL7

87. GXBC BM Ca doan Chu Thanh 2013 https://goo.gl/photos/A48qWToJnzA1exAr8

86. GXBC Lien hoan BM 2013 https://goo.gl/photos/UbtgJMPLJT9grmqQA

85. GXBC Le BM Man Coi 2013 https://goo.gl/photos/Xh5uKqwJQUTL8d9v9

84. GXBC Kieu Man Coi 2013 https://goo.gl/photos/3u6WpYqruRUvqzZB8

83.Thanh Gia BM Ca doan Teresa https://goo.gl/photos/x4rdNvgADFjY67mb9

82. Thanh Gia,Trng Thu 2013 https://goo.gl/photos/SZmQAqrTaVLtsX9C7

81. GXBC.CBMCG Lien hoan 20 nam https://goo.gl/photos/pKRt3Qow3oVvmUdMA

80.GXBC.CBMCG Mung ky niem 20 nam https://goo.gl/photos/3GUTsJ8sqii6csbx6

79. BMCG Bình Cang Monica GP2013 https://goo.gl/photos/tq8jzAynArPY2xTw9

78. Thanh Gia Le Chieu Chu nhat 11.8 https://goo.gl/photos/HTKEtSjn8ipgdSpC8

77. HDGX BC Mung BM 2013 https://goo.gl/photos/eoF6nDQF6qvnFdNR6

76. Cha Ba Nang Ly https://goo.gl/photos/CkziVzwPJTWEuqXLA

75. GX Binh Cang,BM Dong Ba PS TT 29.6.13 https://goo.gl/photos/f7yKWdT48eU2t3qY6

74. Thanh Gia Dam Cuoi Tai - Tram https://goo.gl/photos/S2uXejiWup9Mrkh26

73. GP Nha Trang Kieu MTC 2013 https://goo.gl/photos/5ZnGWaavSLeRYVhA8

72. Thanh Gia Dang Hoa KT Thang Hoa 2013 https://goo.gl/photos/DmxyeGPvw9iYcG9i8

71. Thanh le chieu CN dau tien cua GH Thanh Gia https://goo.gl/photos/NLhCADeD4vUxscq77

70. Gioan Lasan Quan Thay cac nha Giao duc https://goo.gl/photos/sBnUTgggQnGWXJaR9

69. GH Thanh Gia BC Khai Mac Thang Hoa https://goo.gl/photos/oHMRHhqEU8iogmH99

68. GXBinh Cang Khai mac thang hoa D Me https://goo.gl/photos/nGNU2eCJZ62s5gp48

67. Thanh Gia Mung Le Chua Thuong Xot https://goo.gl/photos/yrfk8gz6RSYtzeZ68

66. GX Binh Cang Tao Mo 2013 https://goo.gl/photos/joDjWRNHP8JyCGAr5

65. Thanh Gia Le Phuc Sinh https://goo.gl/photos/c3Dbrz9Yv5ma61ca8

64. Thanh Gia Giao luu GX Binh Cang va GH Dien Dong https://goo.gl/photos/4E5ispfX546xANLP9

63. Thanh Gia Thu 7 Tuan Thanh https://goo.gl/photos/4sSYhExKESd96B736

62. Thanh Gia Thu 6 Tuan Thanh https://goo.gl/photos/BihhhnAJpa9sgHdy8

61. Thanh Gia Le La,Le Den I,Rua Chan &Chau https://goo.gl/photos/nmqdQ68zdcvjTaKF9

60.Thanh Gia Mung BM Giuse https://goo.gl/photos/14xpRcfFFLDUaRRL7

59. BM Hoi Bac ai Vinh Son BC NT https://goo.gl/photos/Nm9h7TKCPPUkqbBFA

58. Thanh Gia Mong Ba Tet https://goo.gl/photos/KmBeMiyyPywMemdX9

57. Binh Cang- Le Ma Thanh https://goo.gl/photos/jMWht3dLmYcxdTJTA

56. Thanh Gia Don Giao Thua Quy Ty https://goo.gl/photos/3nimW8DMgdyMeEMC9

55. Thanh Gia Le Minh Nien Quy Ty https://goo.gl/photos/94JwspoigHxR85cz9

54. Thanh Gia Le Tat Nien Quy Ty https://goo.gl/photos/3trh4VT3D7X3u6wN8

53. GX Binh Cang 4 Tan LM Dang Le Ta On https://goo.gl/photos/EeFjtFHETU6zUU5o7

52. Dam Cuoi Nhan Oanh 15.1.2013 https://goo.gl/photos/kjTJpWiZ4TLYJ55A8

51. Giao Luu P Hai, B Cang,T Gia https://goo.gl/photos/2q9hfUtw3M13Bpj17

50. Thanh Gia Lien hoan Bon Mang 2012 https://goo.gl/photos/u8AYPWEbDJr5EDSQ9

49. Thanh Gia Bon Mang & Chau TT https://goo.gl/photos/qNigiC4MJ8y6TNNo6

48. GH Thanh Gia Canh Thuc &Le Dem+Le Rang Dong https://goo.gl/photos/LDCnoCyMSxymR34C6

47. Bon Mang TSC-SV Nha Trang https://goo.gl/photos/rDQguDXmAsSs1S247

46. GH Thanh Gia CN Dau Tien 28.10 https://goo.gl/photos/gF8nF4CSU11aEMav6

45. Thánh lễ đầu tiên của cha tân phụ trách GHTG https://goo.gl/photos/CxqFzg2tr39ooiov6

44. GXBC Năm Thánh Đức Tin &Cha Tân phụ trách GH Thánh Gia https://goo.gl/photos/eC8T2sPNjJkBjzyp8

43. Cha Tân QX Thạch Hà https://goo.gl/photos/BeVpXoTkkLjpLpNZ9

42. GX BC Vui Chơi Xổ Số BM 2012 https://goo.gl/photos/u93WrYUyrxVyhY5d6

41. Giáo Họ Thánh Gia đón cha Phụ Trách https://goo.gl/photos/8chKafRV29qsv1cW7

40. GX BÌNH CANG MỪNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI https://goo.gl/photos/6n4dKDkLvhh8n5MX8

39. Tiệc liên hoan mừng BM HĐGX BC 31.7.12 https://goo.gl/photos/9cN9J88wQE1M3oak8

38. Bổn Mạng Hội Đồng GX BC 31.7.2012 https://goo.gl/photos/JXMEewSfDJ33DRRb6

37. HOA NHÀ THỜ https://goo.gl/photos/xTsp9vvnyCvxYvZ86

36. Lớp học hè 2012 - Thánh Gia BC https://goo.gl/photos/bVRLSJEArLwjmBdN8

35. Tiệc liên hoan mừng bổn mạng các Bà Mẹ Công Giáo BC. https://goo.gl/photos/AD2SDeBjcGPLc4Cf8

34. ANÊ Lê Thị Thành Bổn Mạng Các Bà Mẹ Công Giáo BC. https://goo.gl/photos/FPvtF8gFGC2JunRu5

33.Kỷ Niệm 17 năm Linh Mục AnTôn Nguyễn Công Nam https://goo.gl/photos/6AThwGLJRcQmX9hw5

32. Lễ Tạ Ơn Tân LM Giuse Lê Minh Chuyên OFM https://goo.gl/photos/UZ4rsYgWAMiiWDgQ9

31. Giáo họ Thánh Tâm mừng bổn mạng 15.6.2012 https://goo.gl/photos/iPzMNPFhANT58Kj66

30. GX Bình Cang Rước Kiệu & chầu Thánh Thể 9.6.2012 https://goo.gl/photos/EDVDwMs9EY53t94UA

29. GX Bình Cang Tổng Kết Giáo Lý 2011-2012 https://goo.gl/photos/mXscG3eD7jzs2RYC8

28. GPNT- 11 Tân Phó Tế https://goo.gl/photos/jetfcBntUvtyqJES8

27.Bổn mạng nhóm Niềm Vui và Hy Vọng https://goo.gl/photos/T1C24MJkCYMJAddBA

26. MỪNG LỄ THÁNH GIOAN LASAN BÌNH CANG https://goo.gl/photos/NYDvWUrzSfRfKGkP8

25. Giáo Họ Thánh Gia - Mừng Tháng Hoa ĐỨC MẸ https://goo.gl/photos/Disy8Wuw5ZKg2jP17

24. Giáo Họ Thánh Gia Đón Cha tân Quản xứ https://goo.gl/photos/TJBjggdgHyCT3eSB8

23. GX Bình Cang Tiễn Cha AN về GX Phước Hải https://goo.gl/photos/irLoQ7Rt23YpNUHw9

22. GXBìnhCang đón Cha Tân Quản Xứ & Tiễn Cha Cựu Quản Xứ https://goo.gl/photos/9ndapDD9P9z8jpMYA

21. Giáo Họ Thánh Gia chia tay Cha Quản xứ https://goo.gl/photos/zRmScttxyRsVBDpo7

20. HÐGX BC Liên hoan cùng Cha Sở https://goo.gl/photos/3apHPQmuMQvZ5qSG7

19. GX Bình Cang Mừng Phục Sinh & chia tay Cha Sở https://goo.gl/photos/ZBwoph22bPNp8WFL8

18. GX Bình Cang Mừng Lễ Phục Sinh https://goo.gl/photos/CbUEaQbkgmg6cAVK7

17. GX Bình Cang,Tuần Thánh & Lễ Vọng Phục Sinh https://goo.gl/photos/khwa3Ey8Mx5wLWrm9

16. cha Ba Nang Ly https://goo.gl/photos/6xvCdTN8cehd3pTr6

15. GX Bình Cang Mừng lễ Giuse & Kỷ niệm 5 năm KT NT https://goo.gl/photos/CtC7hdtNRBZ6CBpF8

14. Bình Cang Giáo Họ Kitô Vua chia tay Cha sở https://goo.gl/photos/a3NDTDv2PBgYTPkV9

13. Bình Cang, Mồng 2 tết, Nghĩa Trang https://goo.gl/photos/JpVD3fwWoW3tkpUL8

12. Bình Cang Lễ Giao Thừa & Minh Niên 2012 https://goo.gl/photos/5pKXAdtMAJVj4Lbs6

11. GX Bình Cang tiệc mừng kỷ niệm hôn phối https://goo.gl/photos/TtKiwbhsBhsjzDNh9

10. GX Bình Cang Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa&Kỷ niệm Hôn Phối https://goo.gl/photos/8DyP39885CZtN5nP7

9. Bổn Mạng Thánh Gia 2011 https://goo.gl/photos/PNar7vpmyCydJr759

8. Bình Cang , Mừng ĐẠI LỄ CHÚA GIÁNG SINH 25.12.11 https://goo.gl/photos/h919QFunohx2fQ5M6

7. Bình Cang, Canh Thức & Thánh lễ VỌNG CHÚA GIÁNG SINH https://goo.gl/photos/BXj25UvvbCgjxbV1A

6. Bổn Mạng Giáo Lý Viên GX Bình Cang-Các Thánh Tử Đạo VN 13.11.2011 https://goo.gl/photos/3NCwrF3sDxz7xSou7

5. Bổn Mạng Ca Đoàn Chư Thánh GX Bình Cang1.11.11 https://goo.gl/photos/egynVeTfU4CSq4wS6

4. GIÁO XỨ BÌNH CANG MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC MẸ MÂN CÔI https://goo.gl/photos/Gwzs14GPKdLB7zaN9

3. GIÁO XỨ BÌNH CANG KIỆU ĐỨC MẸ MÂN CÔI 07.10.11 https://goo.gl/photos/ZSL4skkysk44tQX36

2. TÔN TẠO NGHĨA TRANG HÒN CHUÔNG https://goo.gl/photos/4mbxQPs52wjcPuQdA

1. GX Binh Cang Da ngoai Doc Lech 28.6.13 https://goo.gl/photos/uwoq7axHn8Yj6CrB6

Tất cả ALBUM hình của GX BÌNH CANG