CÁC BẠN 12E HỌP LỚP KỶ NIỆM 20 NĂM RA TRƯỜNG 1989 - 2009
TẠI NHÀ HÀNG NHA TRANG XƯA. THẦY TRƯƠNG ĐÌNH CHÁNH LÀM CHỦ NHIỆM.