KHI CHÚA THƯƠNG GỌI CON VỀ


ĐỨC ÔNG GIUSE MARIA TRẦN THANH PHONG
16/03/1944 - 10/10/2019


ĐỨC ÔNG GIUSE MARIA TRẦN THANH PHONG sinh ngày 16 tháng 3 năm 1944, tại Nha Trang, Việt Nam.
Rửa tội tại Nhà thờ Giáo xứ Bình Cang, Nha Trang, ngày 19/3/1944. Thụ phong linh mục do Đức Thánh Cha PHAOLÔ VI, ngày 28 tháng 11 năm 1970, tại Manila, Phillipines.
Linh mục thuộc Giáo phận Nha Trang, Việt Nam; tổng đại diện Giáo phận Nha Trang, Chưởng ấn kiêm Đổng lý Tòa Giám Mục Giáo phận Nha Trang.

Học ở Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha trang và Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Saigon : 1954-1962
Học Triết học và Thần học ở Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đalat : 1962-1970.
Thụ phong linh mục ngày 28 tháng 11 năm 1970 tại Manila.
Giáo sư Tiểu chủng viện Sao Biển, Nha Trang : 1971-1972
Phó xứ Chánh tòa Nha Trang : 1972-1973
Quản lý Tòa Giám Mục Nha Trang : 1973-1974
Du học tại Roma, học về Thần học Tu đức : 1974-1975
Phó Giám đốc và giáo sư tại Đại chủng viện Sao Biển, Nha trang ; 1975-1979
Quản xứ Hòa Tân và Giáo sư giảng dạy chủng sinh vùng Cam Ranh : 1979-1994
Phó Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Nha trang : 1994-1999
Du học ở Roma học về Thần học tín lý : 1999-2001
Phó Giám đốc Đại chủng viện Sao Biển, Nha Trang : 2001-2003
Giám đốc Đại Chủng viện Sao Biển,Nha Trang : 2003-2005
Quản xứ Chánh tòa Nha Trang : 2005-2007
Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang kiêm Chưởng ấn: 2005 – 2007
Đổng lý Tòa Giám Mục Nha Trang : 2007 -2008

Học vị Đại học:
Cử nhân Triết học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đalat
Cử nhân Thần học tại Giáo Hoàng Học Viện Thánh Piô X, Đalat
Tiến sĩ Thần học tín lý về Thánh Mẫu học tại Đại học Marianum, Roma. Xem Tài Liệu Thánh Mẫu Học

Thánh Lễ An Táng Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong

Nghi thức an táng tại nghĩa trang Linh mục GP Nha Trang- Bình cang

Nghĩa trang Linh mục Giáo Phận Nha Trang- Bình cang

Tiểu sử, Tin mừng, Bài Giảng, Lời Cám ơn & Lời tiễn biệt Đức Ông Giuse Maria

Lời cám ơn của Cha Giám Đốc Nhà Hưu Dưỡng

Bài giảng của ĐGM Giuse trong Thánh lễ an táng

Bài giảng lễ 5h ngày 11/10 Bài giảng lễ 5h ngày 12/10

Những hình ảnh cuối

Hình đám tang

Thánh lễ phát tang

Thánh lễ gia tộc cầu cho linh hồn Giuse Maria

Thánh lễ ĐCV Sao Biển * Các thầy hát các bài hát của NgườihọTrần

Thăm Viếng